Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
24 50,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10 20,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 20,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 18,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 12,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 8,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 4,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 2,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 2,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 2,0%