Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
40 86,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 10,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 8,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 4,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 2,1%