Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
19 26,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
17 23,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
16 21,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 12,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 10,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
7 9,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 9,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 8,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 5,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 4,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 4,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 2,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 2,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 2,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 1,3%