Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
140 45,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
114 36,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
102 32,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
61 19,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
57 18,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
42 13,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
34 10,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
24 7,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
23 7,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
22 7,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
10 3,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
10 3,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
10 3,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
9 2,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 2,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 2,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 2,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 2,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 1,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 1,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 1,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 0,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 0,9%