Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
7 43,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 18,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 18,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 18,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 12,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 6,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 6,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 6,2%