Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 58,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 25,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 25,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 16,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 8,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 8,3%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 8,3%