Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
77 65,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
22 18,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
16 13,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
16 13,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
14 11,9%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
12 10,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
12 10,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 9,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 6,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
8 6,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 5,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
7 5,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 4,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 4,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 3,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 2,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy