Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
772 100,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
46 5,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
37 4,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
22 2,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 1,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
6 0,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 0,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 0,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 0,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 0,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,1%