Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 57,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 42,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 28,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 14,2%