Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
116 54,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
71 33,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
58 27,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
26 12,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
25 11,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
21 9,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
20 9,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 9,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
18 8,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
18 8,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
16 7,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
15 7,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
15 7,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
14 6,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
14 6,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
13 6,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
12 5,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
11 5,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
10 4,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
10 4,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 4,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 2,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 1,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 1,8%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 1,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 0,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 0,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 60,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 40,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 40,0%