Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
93 65,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
43 30,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
33 23,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
24 17,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
17 12,0%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
17 12,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
16 11,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 9,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 4,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
6 4,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 3,5%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
5 3,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 2,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 2,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 2,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 1,4%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 1,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy