Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
38 32,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
36 30,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
25 21,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
24 20,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
21 17,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 11,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
13 11,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
13 11,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
12 10,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
11 9,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 9,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 2,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 1,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy