Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
169 66,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
69 27,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
63 24,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
49 19,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
36 14,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
34 13,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
26 10,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
20 7,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
15 5,9%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
15 5,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
14 5,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
13 5,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
12 4,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
12 4,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 3,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 3,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
6 2,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 2,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
6 2,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 1,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 1,9%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
4 1,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 0,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 0,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy