Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
31 38,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
21 25,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 13,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 12,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 9,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 8,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 7,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
6 7,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 7,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 6,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 6,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 4,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 3,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 2,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 2,4%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 1,2%