Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
7 36,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 31,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 31,5%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
5 26,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 21,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 21,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 15,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 10,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 5,2%