Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
21 65,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9 28,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 25,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 15,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 9,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 6,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 6,2%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 3,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 3,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy