Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
113 38,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
92 30,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
69 23,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
58 19,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
58 19,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
57 19,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
40 13,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
31 10,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
27 9,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
25 8,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
25 8,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
23 7,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
23 7,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
23 7,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
21 7,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
19 6,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
18 6,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
15 5,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
12 4,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 4,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
11 3,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
11 3,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
6 2,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 2,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 1,6%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
4 1,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 1,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 1,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 1,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 0,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 85,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 14,2%