Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
48 53,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
31 34,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
22 24,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
17 19,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 17,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
15 16,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
15 16,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 11,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
7 7,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 7,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 4,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 3,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 3,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
3 3,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 2,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 1,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy