Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
63 70,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 16,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 10,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 8,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 7,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 7,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 6,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 4,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 3,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 3,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 2,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 1,1%