Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
40 64,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 19,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 8,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 4,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 3,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 3,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 3,2%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 1,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 1,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy