Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
42 60,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 13,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 10,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 8,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 8,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 7,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 4,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 4,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 4,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 2,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 2,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 1,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy