Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
177 49,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
146 40,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
97 27,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
57 15,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
46 12,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
39 10,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
39 10,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
34 9,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
32 8,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
30 8,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
30 8,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
28 7,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
21 5,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
17 4,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
17 4,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 4,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
13 3,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 3,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
11 3,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
10 2,7%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
8 2,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 1,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
5 1,3%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 1,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 1,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 1,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 0,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,2%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 77,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
6 66,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 22,2%