Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
73 76,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 15,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 13,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
11 11,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 8,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
7 7,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 6,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 6,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 3,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 2,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 2,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 1,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy