Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
79 43,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
76 41,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
49 26,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
38 20,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
24 13,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
17 9,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
15 8,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 7,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
11 6,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 5,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 4,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 4,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 3,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 3,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 3,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 2,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 2,1%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
3 1,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
2 1,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 1,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 0,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 0,5%