Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
43 61,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 12,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 10,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 10,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 5,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 4,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 4,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 4,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 4,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 4,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 2,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 2,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 1,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy