Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
162 60,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
76 28,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
58 21,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
33 12,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
31 11,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
26 9,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
25 9,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
23 8,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
13 4,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 4,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
13 4,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
11 4,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
10 3,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
7 2,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 2,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 2,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 0,7%