Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
20 44,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 24,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
8 17,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 11,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 8,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 6,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 4,4%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 4,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 2,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 2,2%