Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
167 81,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
55 26,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
34 16,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
33 16,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
31 15,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
22 10,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
16 7,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 6,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
13 6,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
11 5,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 3,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 2,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 2,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 2,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 2,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
4 1,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 1,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 1,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 100,0%