Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
218 65,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
141 42,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
50 15,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
30 9,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
28 8,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
25 7,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
22 6,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
22 6,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
20 6,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
18 5,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
13 3,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
9 2,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
9 2,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
9 2,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
9 2,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 2,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 1,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 1,5%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 1,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 0,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 0,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,3%