Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
90 60,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
25 16,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
20 13,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
19 12,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
18 12,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
13 8,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 7,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 6,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
8 5,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 4,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 3,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 3,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 2,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
4 2,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 1,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,6%