Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
69 46,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
52 35,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
29 19,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
25 17,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
22 14,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
19 12,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
18 12,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 8,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
12 8,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 6,1%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
8 5,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 4,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 3,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 3,4%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
5 3,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
4 2,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 2,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 2,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 2,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 2,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 1,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 1,3%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2 1,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 0,6%