Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
333 93,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
331 92,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
182 50,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
150 41,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
109 30,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
107 29,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
105 29,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
80 22,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
61 17,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
37 10,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
36 10,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
29 8,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
25 6,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
24 6,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
24 6,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
22 6,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
18 5,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
16 4,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
12 3,3%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
7 1,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 1,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy