Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
25 51,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
25 51,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
13 26,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
12 24,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
11 22,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 20,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 18,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 14,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 14,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 12,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 10,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 10,2%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 6,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 6,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 4,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 4,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 2,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 2,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 2,0%