Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
126 59,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
71 33,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
65 30,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
59 27,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
27 12,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
25 11,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
25 11,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
24 11,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
22 10,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 4,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 2,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 1,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 1,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 0,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 0,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,9%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy