Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 50,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 25,0%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 25,0%