Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
161 64,9%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
53 21,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
27 10,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
27 10,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
24 9,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
23 9,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
19 7,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
19 7,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
17 6,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
15 6,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 6,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
15 6,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
14 5,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10 4,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 3,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
7 2,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 2,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 2,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 2,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 2,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
3 1,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 1,2%