Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
134 61,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
54 24,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
47 21,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
39 17,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
32 14,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
31 14,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
27 12,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
25 11,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
22 10,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
22 10,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
21 9,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
16 7,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
14 6,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
8 3,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
7 3,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 3,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 2,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 1,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 1,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 1,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 1,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 0,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,4%