Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
36 37,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
31 32,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
20 20,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 14,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
10 10,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 7,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 6,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 6,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 6,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 3,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 3,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 2,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 2,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 2,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy