Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
19 39,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
12 25,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 20,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 16,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 8,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
4 8,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 6,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 2,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy