Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
135 57,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
52 22,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
46 19,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
43 18,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
41 17,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
41 17,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
22 9,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
21 9,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
21 9,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
13 5,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 5,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
12 5,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
10 4,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
5 2,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 2,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 1,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 1,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 1,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 0,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 0,8%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 100,0%