Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
158 55,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
88 30,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
74 26,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
60 21,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
54 19,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
49 17,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
32 11,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
25 8,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
21 7,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
20 7,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
18 6,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
16 5,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
12 4,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 4,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
12 4,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
10 3,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
10 3,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 2,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 2,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
7 2,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 2,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
6 2,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 2,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
5 1,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
5 1,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 1,4%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 1,0%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 0,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 0,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,3%