Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
59 71,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
34 40,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 30,1%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
4 4,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 2,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 2,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy