Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
662 69,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
626 65,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
380 39,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
299 31,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
292 30,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
232 24,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
197 20,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
165 17,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
158 16,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
133 13,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
132 13,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
130 13,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
130 13,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
108 11,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
105 11,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
98 10,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
97 10,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
77 8,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
74 7,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
70 7,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
65 6,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
42 4,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
40 4,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
35 3,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
30 3,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
29 3,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
27 2,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do