Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
584 67,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
561 65,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
342 39,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
257 29,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
235 27,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
214 24,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
145 16,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
137 15,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
133 15,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
122 14,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
113 13,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
104 12,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
98 11,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
92 10,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
90 10,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
72 8,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
70 8,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
69 8,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64 7,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
52 6,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
52 6,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
40 4,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
35 4,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
30 3,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
29 3,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
27 3,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
27 3,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
27 3,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
21 2,4%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
20 2,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
17 1,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
16 1,8%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
6 0,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 0,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy