Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
17 45,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 18,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 13,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4 10,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
4 10,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 8,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 5,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 5,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 5,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 5,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 2,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy