Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
138 67,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
84 41,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
28 13,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
18 8,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 6,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
13 6,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 4,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 4,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
8 3,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 3,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 3,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 2,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 0,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 0,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,4%