Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
61 76,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 20,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 17,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
13 16,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
12 15,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
10 12,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
8 10,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 10,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 8,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
7 8,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 2,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 2,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy