Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
66 60,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
32 29,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 8,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 6,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 6,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 5,5%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 1,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 1,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 1,8%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 1,8%