Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
97 36,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
82 30,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
76 28,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
75 27,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
71 26,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
57 21,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
52 19,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
50 18,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
41 15,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
34 12,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
34 12,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
33 12,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
20 7,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 6,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
14 5,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 4,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 4,8%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
12 4,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 4,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
9 3,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
8 2,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 2,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
8 2,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 2,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 2,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 1,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 1,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 1,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 50,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 50,0%