Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
270 71,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
115 30,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
114 30,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
106 27,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
68 17,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
51 13,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
48 12,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
39 10,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
36 9,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
36 9,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
26 6,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
25 6,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
17 4,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
16 4,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
12 3,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
7 1,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 1,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 1,3%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
4 1,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 0,7%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
3 0,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 0,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,2%