Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
62 65,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 12,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 9,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 4,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 4,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 4,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 3,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 3,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 2,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 1,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,0%